Posted on สิงหาคม 28, 2016 at 2:11 pm

ชื่อเรียก : ปูนนกอินทรีทอง

คุณสมบัติทั่วไป

ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบละเอียดพิเศษ ปูนนกอินทรีทอง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานอเมริกา ASTM C91 ประเภท N และประเภท S ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบและสัดส่วนภายในเนื้อปูน เหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ โดยเม็ดปูนมีขนาดลดลงถึงเท่าตัว และด้วยสารเคมีพิเศษ XD65 เนื้อปูนจึงมีความสามารถในการลื่นไหลตัวได้ดี สามารถเข้าไปอุดช่องว่างระหว่างเม็ดปูน ทราย และน้ำ ทำให้การจับเรียงตัวกันได้แน่นขึ้น เนื้อปูนจึงเหนียวลื่นทำงานง่าย ผนังเรียบสวย แกร่งทน คุ้มค่ายาวนาน

ขŒ้อมูลจำเพาะ ปูนอินทรีทอง

  • น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง
  • ผสมปูน นกอินทรีทอง 1 ถุง กับทรายละเอียด และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้ (ปริมาณน้ำอาจขึ้น อยู่กับความชื้นของทราย)
  • อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร) ปูนอินทรีทอง : ทรายละเอียด : น้ำ เป็น 1 : 3 : 3/4 ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 8 ตารางเมตร ที่ความหนา  1.0 เซนติเมตร

ขั้นตอนการทำงาน ปูนอินทรีทอง

  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม
  • อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

ราคา : รับใบเสนอราคา