Posted on สิงหาคม 14, 2016 at 9:40 am

ชื่อเรียก : ปูนนกอินทรีเขียว หรือ ปูนนกเขียว

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นปูนซีเมนต์ผสม  ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 เหมาะสำหรับ งานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง เช่น เสา คาน หรือพื้น ขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

ขŒ้อมูลจำเพาะปูนฉาบทั่วไป ปูนนกอินทรีเขียว หรือ ปูนนกเขียว

 • อัตรส่วนในการผสมปูนนกเขียว : ทราย : หิน : น้ำ
 • งานคอนกรีตทั่วไป  1  : 2 : 4 : 1
 • งานก่อผนัง   1 :3 :- :1
 • งานฉาบชั้นใน  1 : 2.5 : -: 1
 • งานฉาบชั้นนอก  1 : 3 : – : 1

น้ำหนักบรรจุ    50 กก. / ถุง

ขั้นตอนการทำงานปูนฉาบทั่วไป ปูนนกอินทรีเขียว หรือ ปูนนกเขียว

 • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
 • ใช้ได้ในการฉาบผิวฟนังอิฐมอญ อิฐบล๊อก
 • ควรทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนยึดเกาะผิวผนังได้ดีขึ้น และป้องกันการแตกร้าวของปูน เนื่องจากผิวผนังจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
 • ระวังอย่าให้ผนังที่ฉาบโดนแดดแรงๆโดยตรงเพื่อลดการสูญเสียน้ำเร็วเกินไปและการหดตัวของปูน
 • เก็บปูนไว้ในที่แห้ง และ ร่ม
 • อายุการเก็บปูนที่ยังไม่แกะ ไม่เกิน 1-2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

ราคา : รับใบเสนอราคา